Kärest pitäen - hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi 2017-2018

Hankkeen kotisivut: https://karestpitaen.wordpress.com/

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on saada talteen ja välittää vanhoja työtapoja mahdollisimman monipuolisesti. Työtapojen kuvaukset taltioidaan sekä haastattelujen pohjalta tehtyinä kirjallisina kuvauksina että mahdollisuuksien mukaan av-materiaalina. Näiden lisäksi käytetään mm. arkistoaineistoa ja aiemmin tehtyjä haastatteluja. Sekä haastattelut että kuvamateriaali tallennetaan Käsityömuseo Miilan arkistoon, joten aineisto on esimerkiksi saavutettavissa hankkeen jälkeenkin.
Hankkeen aikana taltioidun materiaalin pohjalta tuotetaan julkaisu sekä näyttelysuunnitelma toteutettavaksi osana Käsityömuseo Miilan seuraavaa perusnäyttelyä. Tavoitteena on nostaa esille (varsinaissuomalaisen) käsityön muotoja eri ajoilta. Sekä julkaisussa että näyttelysuunnitelmassa käsitöiden vaiheita esitellään kuvin ja sanoin, näyttelyssä myös konkreettisten esineiden avulla.

Hankkeen toisena päätavoitteena on vaikuttaa Paimio-tietoisuuteen positiivisesti sekä tuoda Paimion matkailuun uutta tarjontaa. Samalla tuotetaan paimiolaisille käsityöyrittäjille perinteisiin pohjautuvaa materiaalia, jota voidaan kierrättää moderniksi paimiolaiseksi tuotteeksi. Kierrätys on teemana mukana koko hankkeessa: ideoiden kierrätyksestä aina materiaalien uudelleen hyödyntämiseen.

Näkyvimpiä hankkeen tavoitteista ovat erilaiset tapahtumat. Käsityötä koskevan muistitiedon keräämiseksi järjestettävät muisteluhetket ovat tiedon tuottamisen lisäksi ikäihmisten virkistyshetkiä. Aineiston koonnissa myös käsityöläisten tapaamiset mm. tapahtumien yhteydessä luovat monesti yksin ammattiaan harjoittaville käsityöläisille sosiaalisia kontakteja.
Tietoa välittävät tapahtumat, esimerkiksi kurssit ja luennot, ovat avoimia tapahtumia, joissa esitellään ja opetellaan mm. perinteisiä käsityömenetelmiä ja niiden hyödyntämistä uusien tuotteiden suunnittelussa. Tapaamisten ja tapahtumien avulla perinteisen käsityön merkitystä elävöitetään osaksi nykypäivää.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 61 920 euroa.

Organisaatio
Hanke aloitetaan alkuvuodesta 2017. Hankkeen valmistelevista tehtävistä vastaa ja hankepäällikkönä toimii suunnittelija, FM  Laura Lankinen. Hankekoordinaattori työskentelee 1.6.2017 alkaen FM, artesaani Satu Rantala 50% työajalla. Käsityömuseo Miilan ystävät sekä muut vapaaehtoiset osallistuvat hankkeen toteuttamiseen mm. avustamalla tapahtumien järjestämisessä. Heidän työpanoksensa lasketaan talkootyönä hankkeen omarahoitusosuuteen.
Hankkeen toteutusvaiheessa hanketyöntekijän ja -päällikön tukena toimii työryhmä. Työryhmään kuuluvat hankepäällikkö, hankekoordinaattori, Lyyli Tuomolan Säätiön hallituksen edustajat 1-2 henkilöä sekä paikallinen käsityöyrittäjien edustaja.

Aikataulu
Varsin Hyvän hallitus on kokouksessaan 24.2. hyväksynyt hankkeen. Varsiniassuomen ELY-keskus hyväksyi hankkeen 80% tukiprosentilla 24.5.2017.

 

Hankkeen tapahtumia

Hankeessa järjestetään yhteistyössä Paimion opiston kanssa Käsityöaiheinen luentosarja 2017-2018 sekä muistelupiiri.

Käsityöluennot:

TI 26.9. klo 18-19.30 Taitoa tuhannen vuoden takaa – Mitä rautakauden löydöt kertovat muinaisesta käsityötaidosta
Paimiolainen arkeologi Jaana Riikonen kertoo Mitä rautakauden löydöt kertovat muinaisesta käsityötaidosta?

To 31.1. klo 18-19-30 Helena Honka-Hallila: Ryijystä räsymattoon.
Käsityökirjailija Helena Honka-Hallila luennoi naisten käsitöistä 1700-1800 -luvuilla.

Huom! Muuttunut päivä Ti 17.4. klo 18- 19.30 Outi Les Pyy: eko- ja kierrätysmuodista.
Trashionisti Outi Les Pyy kierrätysdesign inspiraati vs. käytäntö.  Lisätietoja luennoitsijasta www.outilespyy.com.

Luennot ovat Paimiosalissa, Vistantie 18 ja niihin on vapaa pääsy. Luennolle ei tarvitse ilmoittaua etukäteen!
Lisätietoja luennoista Paimion opiston sivulla https://opistopalvelut.fi/paimio/courses.php?l=fi#pos-1-215-11041

 

Käsitöiden kertomaa muistelupiiri 
ti 31.10. ja ti 28.11. Paimion kirjastossa klo 14-15

Tule kuulemaan ja kertomaan käsitöistä, niiden tekemisestä, muistoista ja ideoista. Kokoontumiskertojen teemat vaihtelevat. Kurssi kokoontuu syksyllä 2017 ti 31.10. ja ti 28.11. klo 14 kirjastossa. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoja Paimion opiston sivulla https://opistopalvelut.fi/paimio/courses.php?l=fi#pos-1-215-11041

 

Lisätietoja hankkeesta hankepäällikkö Laura Lankinen, p. 050 523 4632, tuomola(at)paimio.fi

 

Hanke on päättynyt 31.12.2018

 

                 

Käsityömuseo Miila
Kirjakuja 2
21530 Paimio
Finland
(+358) 2 474 5109

Nyt voi maksaa myös kortilla!

 

Avoinna seuraavan kerran:

 

 

 

 

 

 

 

Muulloin tilauksesta
p. 02 474 5109 tai
050 523 4632